Сторінка психолога

  ВІТАЮ ВАС НА СТОРІНЦІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА!!!!

Психолог  не дає конкретних  порад,   не  оцінює  

«правильно –неправильно», «добре – погано».  

Психолог використовує   свої  знання, навички, практичний  

досвід,  щоб допомогти  Вам побачити  та  усвідомити 

причинисвоїх проблем та  шляхи  їх  вирішення

 ШКІЛЬНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ –  Струць Тетяна Ярославівна У 2008 РОЦІ ЗАКІНЧИЛА Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ПСИХОЛОГ.

 У своїй діяльності керуюся Конституцією України, декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України “Про освіту”, чинним законодавством України та положенням про психологічну службу системи освіти України.

    Проблема, над якою я працюю: «Розвиток процесів учнів молодшої школи в умовах НУШ»

Ціль моєї роботи: профілактика дезадаптації учнів під час освітнього процесу; оптимізація психологічного клімату в педагогічному колективі та в учнівському середовищі; допомогти дітям повноцінно адаптуватися  до нових умов навчання, до соціального середовища в цілому та створити оптимальні  психологічні умови для гармонійного розвитку особистості учнів.

 У функції шкільного психолога входять: психологічна діагностика; консультування учнів, батьків і вчителів; психологічна освіта; участь у педрадах і батьківських зборах;  психологічна профілактика.

 

Психологічна допомога під час війни

 

« Про роботу психологічної служби, щодо забезпечення прав неповнолітніх від жорстокості та насильства.»

 

   Врахування психології індивіда – дуже важливий чинник здорового суспільства. Стан психологічного комфорту людини в сім’ї, а особливо дитини, визначає її позицію в суспільстві.

   Непростим є вирішення проблеми психологічного насилля над дитиною, адже ми стикаємося з конкретною сім’єю, де її члени є неповторними в психологічному смислі і реакції кожного зумовлені низкою генетичних, онтогенетичних, середовищ них чинників. Наприклад, батько може бути алкоголіком, але дитина його більше любить ніж «правильну», але емоційно холодну матір.

   Питання психологічного насилля є складним через певні обставини: з одного боку, суб’єкт насилля, тобто представники старшого покоління, може чинити психологічне насилля свідомо чи несвідомо, причому останнє частіше, з огляду на свій світогляд, бажаючи дитині добра, з другого боку, об’єкт – дитина – може бути підвищено вразлива і сприймати за насилля, звичайний тип виховання, за якого більш спокійна від народження дитина зовсім не страждала б.

   Саме індивідуальний світ дитини, її емоційне сприйняття оточуючих людей і обставин потрібно послідовно досліджувати і враховувати в мікро соціумі: чи то сім’я, чи колектив, у якому дитина набуває свого першого суспільного досвіду.

   Що ми зазвичай розуміємо під насильством?

   Найчастіше тільки фізичне насильство ми вважаємо насильством.

   Нам навіть важко уявити, як часто ми самі демонструємо насильство, або самі стаємо його жертвами.

   Виявляється насильство – це ще й:

погрожування нанесенням собі, або іншому тілесних ушкоджень;

невиразні погрози типу «Ти в мене дограєшся»;

погрози піти, забрати дітей, не давати грошей;

уживання лайливих слів;

нехтування дитини;

недостатнє забезпечення дитини доглядом та опікою;

недостатнє задоволення потреб дитини в їжі, одязі, освіті, медичній допомозі, за умови, що батьки матеріально спроможні зробити це;

вживання алкогольних напоїв, наркотиків, до втрати самоконтролю;

нездатність забезпечити дитині необхідну підтримку, увагу, прихильність.

   Усе це не рідкість у наших сім’ях. Ми не розглядаємо це як щось особливе. Так поводилися наші батьки, батьки їхніх батьків. Така поведінка стала для нас звичною.

   Коли виникає конфлікт, дорослі часто так захоплюються ним, що думають тільки про те, як би відстояти свої погляди. Їм байдуже, що відбувається навколо них.

   Будь-яке домашнє насильство – незалежно від того, спрямоване воно безпосередньо на дитину чи на іншого члена сім’ї, – травмує дитину.

   Як переживання конфлікту відбивається на поведінці дітей? Вони можуть:

       реагувати надто агресивно;

       не визнавати авторитетів;

       мати вигляд знервованих або наляканих.

   У сім’ї дитина пізнає, як взаємодіяти з іншими людьми, як ставитися до себе і до оточення, як упоратися з труднощами. При частих конфліктних ситуаціях дитина втрачає навичку виявляти свої справжні почуття.

   Дієві тільки негативні почуття – вони привертають увагу, піднімають авторитет – тому тільки їх і варто проявляти. У сім’ях, де у стосунках з дітьми переважають: контролювання, нехтування дитячими потребами, тиск, приниження один одного – дитина може вирости агресивною, або такою, що не зможе відстояти себе.

   Якщо дитина поводиться агресивно – це не означає – що загорілося червоне світло: як і при переході через вулицю, слід зупинитися і подумати, що дитина переживає таке, що змушує її діяти агресивно. Спробуйте зрозуміти дитину та її почуття. Це не означає що ми повинні виправдовувати її вчинки.

   На сьогодні не скільки треба вирішувати проблему психологічного насилля, яке, нажаль, має місце, скільки проблеми елементарної психологічної грамотності: батькам і педагогам потрібно розуміння неповторності і індивідуальності дитини, її внутрішнього світу.

   Конкретними кроками можуть бути:

     виявлення у школі за допомогою експрес-методів емоційно-психологічних конфліктів у дітей;

     консультації й робота з проблемними дітьми педагогами і сім’ями;

     зустрічі з представниками опікунських рад, правоохоронних органів;

     підвищення рівня педагогічної просвіти серед педагогів та батьків.

 

Психологічна служба школи у роботі щодо запобіганню жорстокості і насильства в основному користується такими методами роботи:

      психолого-просвітницькі бесіди;

      консультування у кризових ситуаціях, щодо прав і обов’язків дитини;

      анкетування дітей щодо сімейного виховання, та сімейних відносин;

      діагностика та корекція тривожності та страхів дітей;

    Для активізації роботи психологічної служби школи щодо захисту неповнолітніх від насильства та жорстокості планується:

    розробити програму профілактики та корекції агресивної поведінки дітей «групи ризику»;

    провести відео курс із запобігання експлуатації дітей;

  з допомогою адміністрації школи організувати зустріч учнів школи з представниками правоохоронних органів, прокуратури.

 

   Педагогічна рада школи ухвалила:

 I. Діяльність психологічної служби школи щодо забезпечення прав неповнолітніх від жорстокості та насильства вважати задовільною.

 II. Практичному психологу школи

2.1. Працювати над виявленням емоційно-психологічних конфліктів серед учнів школи за допомогою експрес-методів.

2.2. Проводити психологічні консультації з проблемними дітьми та їх батьками.

2.3. Проводити індивідуальні психологічні бесіди з даного питання з педагогами  школи

2.4. Підвищувати рівень психологічної просвіти серед педагогів, учнів та їх батьків.

Виховання дитини починається від її народження. Якою вона виросте значною мірою залежить від батьків. Батьки в родині мають виконувати функції педагога.

Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. Він пов’язаний з новим типом стосунків з оточенням (ровесниками й дорослими), новим видом нової діяльності (навчальної а не ігрової). У житті дитини змінюються все:  обов’язки, оточення, режим. Це „ кризовий період” у житті дитини, і ця її „ криза” виявляється у тому, що свої ігрові потреби дитина має задовольняти навчальними способами. Процес  адаптації  до шкільного життя у дітей триває по різному – від 2 тижнів до 2 – 3 місяців (залежно від рівня їх готовності до школи, психологічними особливостями та стану здоров’я). Вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному  рівень готовності до школи, або „шкільної зрілості”

Шкільна зрілість виявляється у:

1)    морфогенетичній готовності, що передбачає фізіологічну зрілість (стан здоров’я) та рівень фізичного розвитку (розвитку дрібної моторики рук і зорово – рухової координації)

2)    інтелектуальній готовності дитини до школи, що передбачає володіння дитиною певною кількістю знань про явища навколишнього середовища, уміння порівнювати, класифікувати, узагальнювати та інше.

3)    Комунікативній готовності, що передбачає володіння навичками взаємодії з дорослими, однолітками ( вмінням слухати, не перебиваючи, вміння вибачати і вибачатися, співчувати…)

4)    Емоційно – вольової готовності, що передбачає вміння робити не лише те, що подобається, а й те, що необхідно зробити..

5)    Мотиваційна готовність, передбачає чітко оформлювати позицію школяра. Коли дитина:

–      має належне уявлення про школу;

–     позитивно  ставиться до шкільних занять;

–     відає перевагу урокам грамоти і лічби, а не заняттям дошкільного типу і малювання, фізкультура, трудове навчання;

–     визнає авторитет вчителя;

Психологічна готовність є необхідною умовою успішної адаптації до шкільного життя. Є чимало дітей, які все ж таки не можуть „вжитися в нову роль”. Вони часто страждають на нездоров’я, перебувають у пригніченому настрої, не повністю засвоюють навчальний матеріал, не мають близьких друзів, знають на ім’я та прізвище не всіх однокласників тощо.

Причинами шкільної дезадаптації частіше є неправильні методи виховання у сім’ї або порушення системи стосунків у школі.

До виховних помилок батьків належать:

–    надмірно завищені сподівання щодо навчальної успішності дитини, внаслідок чого будь – яка невдача сприймається нею неадекватно;

–     розмови про вади вчительки або недоліки школи замість акцентування дитини на приємних моментах;

–     часті конфлікти з приводу навчання дитини, після чого все, пов’язане зі школою, втрачає для неї щонайменшу привабливість.

Декілька порад щодо режиму дня:

–     12 годин сну з урахуванням обіду (1- 1,5 год.) для поновлення сил;

–     після школи не спішіть садити дитину за уроки, необхідно 2 – 3 години відпочити.  Зайняття ввечері безрезультатні.

–     Не примушуйте дитину готувати уроки за один раз. Після 20 хв. занять необхідно 10 – 15 хвилин перерви.

–     Під час приготування уроків не сидіть над дитиною, давайте їй можливість працювати самостійно, але якщо буде потрібна ваша допомога, наберіться терпіння. Спокійний тон та підтримка („не хвилюйся, все вийде”, „давай розбиратися разом”), похвала навіть якщо щось не виходить, необхідна. Не акцентуйте увагу на оцінках 1 „не дарма з письма в тебе одні „2” та „3”)

  Якщо ви будете дотримуватись нижче вказаних побажань у вихованні, ваша дитина виросте врівноваженою та спокійною.

   Правила батьківської поведінки в організації навчання. Ст.. 18  „Психолог” №20, 2007р.

                           Поради батькам щодо запобігання шкільної  дезадаптації

–         формуйте позитивне ставлення до школи;

–         виявляйте інтерес до шкільних справ та успіхів дитини;

–         формуйте адекватну самооцінку;

–         не перевантажуйте дитину надмірними заняттями, чергуйте їх з грою;

–         навчайте етичних норм спілкування з однокласниками та дорослими;

–         привчайте самостійно долати труднощі, які під силу подолати 6-річні дитині;

–         хваліть частіше, а не докоряйте;

–         частіше згадуйте себе в дитячому віці;

любіть дитину безумовною любов’ю, приймайте її такою, як вона є