Матеріальна база

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Назва показника Усього
1 Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 3743
2 з них здано в оренду (кв.м) 72
3 Кількість класних кімнат(включи навчальні кабінети і лабораторії) 23
4 Їх площа (кв.м) 3524
Кількість навчальних кабінетів
5 Математики 1
6 Фізики 1
7 Хімії 1
8 Географії 1
9 Біології 1
10 Української мови і літератури 2
11 Інших мов і літератур національних меншин 1
12 Іноземної мови 2
13 Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням
14 Основ інформатики й обчислювальної техніки 2
15 У них: встановлено комп’ютерних класів 2
16 обладнано робочих місць з комп’ютером 12
17 Кількість комп’ютерів у закладі, усього 25
18 З них: підключено до Інтернету 15
19 не працюють 10
20 термін придбання становить понад 5 років 23
21 використовуються в управлінсько-господарській діяльності 1
22 у тому числі для ведення бібліотечного фонду
23 Крім того, кількість   портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків 2
24 Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання, які використовуються у навчальному процесі
25 Кількість майстерень 1
26 Фізкультурна зала 2
27 Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) 1
28 Водогін 1
29 у тому числі з гарячою водою 1
30 Каналізація 1
31 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 1
32 Число посадкових місць у їдальні або буфеті 110
33 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 2
34 До якого поверху є безперешкодний доступ дітей-інвалідів 1
35 Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні та пришкільний інтернат), де навчаються учні 1
Бібліотечний фонд
36 Кількість книг, брошур, журналів (примірників) 13413
37 у тому числі підручників, усього 5035
38 з них для: 1-4 класів 1283
39                            5-9 класів 2829
40                          10-11 класів 923