Батьківський комітет

Відповідно до Статуту Кобаківського ліцею імені Марка Черемшини, реалізується робота в таких напрямках:

4.7 У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.8 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;

здобувачів освіти – класними зборами;

батьків – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає по 25 делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори(конференція) закладу освіти:

заслуховують звіт керівника закладу освіти;

розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.